Sa unang termino sa Navarro Administration atong natumbok nga ang Bislig angayan mahimong Leading Producer of Agricultural and Aquamarine Products tungod sa kalapad sa atong Agricultural Land ug Aquamarine Area nga napasagdan kini tungod kay halos 70 percent sa Bisliganon nahikot sa fifteen thirty nga panginabuhian pinaagi sa pagtrabaho sa kompanyang PRI. Sa ikaduhang Termino mas lalom na natong nasabtan unsaon nato nga mahimong moangat ang atong Dakbayan pinaagi sa atong pag enroll sa Institute for Solidarity in Asia (ISA) thru Performance Governance System diin dinhi atong konkretong natumbok ang atong Vision “BISLIG—THE MODEL CITY FOR ORGANIC AGRICULTURE IN THE PHILIPPINES BY THE YEAR 2020”, ang atong Mission “To improve the Quality of life of every Bisliganon by Providing Excellent Services and Facilitating Economic Opportunities in a God-Centered, Life-Respecting and Environment Loving Governance with an Empowered Citizenry”, nalatid usab nato ang Bisliganong Gawi o Core Values, mao kini ang musonod:

  1. Integrity (kaligdong) – we shall perform our duties and responsibilities with highest degree of Professionalism, Honesty and Credibility;
  2. Accountability (Kaakuhan ug Tulubagon) we are accountable to the people of all our actions and inactions and commit to be transparent in all our undertakings;
  3. Sustainability (malahutayon) we commit to be optimum, Long term and wise utilization of our resources with people’s active participation;
  4. Courage (kadasig,kalig-on ug pursigido) As we pursue our Goals, we will not be restrained by the difficulties we face; and
  5. Resiliency (mainaton, makapahaum kanunay) In the face of adversities, we will not lose hope and will seek to recover and overcome.

Dinhi ato usab nahan-ay ang mga estratehiya unsaon nga makab-ot ang pagka Modelo nga Dakbayan sa Organiko nga Agrikultura sa Pilipinas sa tuig 2020 sa punto de vista sa mga lumilihok, sa katawhan sa Dakbayan, sa mga Customer, sa proceso nga mahimong hingpit ang programa ug panginahanglang Pinansyal niini. Dinhi ato usab naplano ang mga target nga himoonon sa tuig 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ug 2020.

Picture1

Dinhi ato usab natukod ang Office of the Strategy Management nga maoy motimon sa  kalampusan niini nga Vision; Overall Strategy Manager Mr. Dodo Alba, Strategy Manager on Innovation and at the same time overall adviser Atty. Leoderico Avila, Strategy Manager on scorecard Atty. Daisy Ronquillo, Strategy Manager on Technical Mrs. Primacar Subibi, Strategy Manager on Alignment Mr. Charlito Lerog, strategy manager on Administration and Initiatives Mr. Renefredo Garay Camba, strategy manager on Communication Mr. Jose Climaco, Jr.. Parallel to the Strategy Management Group is the Setting up of the Multi Sectoral Governance Coalition or MSGC. The MSGC is an Independent Group working in Tamdem with the City Government for the realization of our City’s Vision headed by Fr. Edgar Bonnet B. Clar President, SVPDC, Madaam Joseta B. Carmen, CESO IV – Vice Pres. City School’s Division Superintendent and other officers and members.

Usa sa pinaka epektibo nga proseso nga kining atong Vision mahimong mokuyanap, modagayday ug tumanon sa kinabag-ang empleyado sa gobyerno ug sa katawhan mao ang pagtukod sa Vision Alligned Circles. Natukod na nato ang napulo ka Vision Alligned Circles og nakab-ot na nato kining mosunod ;

1. 94percent na or 398 na ka empleyado out of 423 employees of the city government ang ga engage sa backyard Organic gardening,
2. Conduct na og Profiling sa tulo ka pilot barangay (Brgy Mone, San Vicente ug San Jose),
3. Develop na ang 8 hectares sa city organic Agriculture and fishery center sa Sian, Sta Cruz, Bislig City,
4. Conducted validation of organic farmers/producers in Barangay kahayag, San Isidro, Poblacion, Tabon ug Sibaroy,
5. Recommend amendment of CEEDO code for the awarding of specific stalls for Organic products within CEEDO complex,
6. Assisted San Vicente Farmers Coop engage in Organic Agriculture production to register with CDA,
7. Assisted Brgys San Jose, San Vicente and Mone to engage in the production of Organic foliar fertilizers,
8. Assisted 35 upland farmers to plant 20 hectares of Organic upland rice in Brgy San Jose,
9. Assisted 24 lowland farmers to plant 20 hectares of Organic rice in Cautan, Mone, bislig ug
10. Conducted 5s seminar to all employees aron mahimong hinlo kanunay ug plastado kanunay ang mga opisina aron epektibo sa  pag-atiman sa mga bisita ug epektibo sa pag-alagad sa katawhan.

Gawas niining napulo ka Vision Allign Coalition nagtukod pa usab kita og dugang nga VAC – 31 VACs making a total of 41 VACs nga mahimong mas epektibo ang pagpakanaog sa implementation sa Organic Agriculture. Alang sa kasayuran sa tanang mga kaigsoonan nato nga kining pag apil nato sa programa sa Institute for solidarity in Asia aduna kini upat ka yugto or stages; Initiation Stage, Compliance Stage, Proficiency ug Institutionalization nga kini paga depensahan sa atong Mayor uban sa OSM ug MSGC didto sa PICC (Philippine International Convention Center, Manila).

Mipasar na kita sa INITIATION Stage niadtong May 4, 2015 ug Malampuson kitang nakadawat og Silver Trail Blazer Award sa Compliance stage niadtong October 20, 2015 ug Possible Proficiency Stage by Oct 2016 and Institutionalization stage by first quarter of 2017 og mahimong Island of Good Governance na kita sama sa Seal of Good Governance sa DILG nga kung mapasaran nato kining tanan modagayday usab kanato ang daghang suporta sa National Government ug mga funding agency abroad.

Ang Institute for Solidarity in Asia or ISA usa kini ka International nga Private Institution composed of some retired Top Government and Private executives whose main Goal is to Assist, Help, Facilitate and Guide some interested Private Institutions, National Government Agencies, Provincials, Cities and Municipal Governments. In the Philippines to name some of those enrolled in ISA were the following; Civil Service Commission, Development Bank of the Phils, Phil Military Academy, Phil Army, Phil Airforce, Veterance Bank and others, Bataan Province, Cities of Legaspi, La union, Talisay, Butuan and Bislig City.