Slider

MAYOR'S CENTENNIAL MESSAGE!

Celebrating Life and Heritage with Thanksgiving.

 

Ang paniid sa kasaysayan sa kinabuhi sa katawhan ug yutang kabilin sa kanhi lungsod ug karon Dakbayan sa Bislig, Surigao del Sur mabulukon, masanagon ug puno sa paglaum diin angayan lamang nga atong suhiron isip baliktanaw sa kagapon, karun ug umaabot atol niining kasaulogan sa iyang sentinaryo o ika-100 ka tuig sa iyang pagkahimogso.

 

Mga minahal kong Bisliganon, palihug dawata ang akong mainiton ug kinasing-kasing pagtimbaya ug pagpasalamat sa Dios nga kita nagkauban, nagkatambayayon ug nagkahiusa aron atong saulugon ug magpasalamat s aunang sentinaryo sa dakbayan sa Bislig isip mga buhing saksi niining selebrasyon.

 

Ang tema: "Celebrating Life and Heritage with Thanksgiving" is very much fitting to look back the origin of our people, the treasure of our heritage and richness of our culture, tradition and natural resources as we reflect during this generation.

 

Tugote nga pophuon ko ang dyutay ug labing bililhong anib sa atong kasaysayan aron atong kapanaminan kon kinsa ug unsa kita karun isip katilingbang bisliganon.

 

Bislig was derived from the forest vine "Rattan" family that grew in abundance in the banks of the rivers. The first inhabitants were believed to have come from the Agusan Valley beyond the "Magdiwata Mountains". These people used spears, bows and arrows and lived a nomadic life (moving about from place to place aimlessly, frequent or without a fixed pattern of movement). They were called Manobos. During the latter part of the seventeenth century, these were ruled by a leader called Bagani.

 

Founded on December 28, 1920 by virtue of Executive Order No. 62 issued by Governor General Francis Burton Harrsion with the late Primitivo A. Castillo as the first Municipal President and the late Sulpicio P. Laurente as the VIU President together with the set of Municipal Councilors. On January 1, 2921, the inauguration of the new municipality was celebrated.

 

As the history turns its pages, another milestone in the life of the municipality was uncovered by its conversion into a component city of Bislit by virtue of R.A. 8804 on July 2000 which was unanimously approved by the people in a plebisite on September 18, 2000.

 

Ang Bislig sukad sa una pang panahon, naghambin ug bahandi sa kinaiyahan, anaa ang tabunok nga kayutaan, diin naghatag ug abundang pagkaun sa katawhan diha sa kaumahan ug bogang kalasayan nga gipuy-an ug nakadaiyan kasubaan ug kasapaan nga nagsubwak sa abunda nga isda ug uban pang pagkaun gikan niini.

 

Sa pagligid sa panahon, diin midagsa ang nagkalain-laing tribo sa katawhan tungod sa paspas nga lihok sa industriya ug ekonomiya, minonot usab sa sulog ang inanay nga kausoban sa kultura, tradisyon, lifestyle, edukasyon ug pagsagop sa binag-ong kasinatian ug pagkinabuhi.

 

Ug sa wala lamang damha, nataligam-an na naabuso na diay ang paggamit o pagpahimolos sa mga bahandi sa yutang kabilin nga maoy hinungdan sa pagdaos-os sa ekonomiya.

 

At the midst of economic recession and the debacle and the Covid-19 Pandemic, bisliganons by nature stood up in it resolve to confront the problems by pursuing some recovery measures like programs, projects and activities that from time to time regain the economic statute of the city.

 

The various infrastructure projects, facilities and equipments provided by the national government, such as roads, bridges, irrigation system and many others serve a very important complimentary inputs to the local initiatives.

 

Ang banag-banag sa kahayag sa sayong kabuntagun migitib na sa kasibangan. Ang akong administrasyon aduna nay giandam nga dakong programa, prohekto ug sa kalihukan alang sa atong mga mag-uuma, mangingisda ug uban pang economic oriented programs, projects and activities toward complete value chain.

 

Tungod niini, kinasing-kasing kong hanyuon ang mga bisliganon nga inyong suportahan ug tabangan nga kining tanan musantop ngadto sa kabulahanan natong tanan.

 

Malipayong pagsaulog sa unang sentinaryo sa dakbayan sa Bislig ug mauswagong bag-ong tuig 2021 sa tanan.

 

Daghang Salamat.