Slider

MAYOR'S LENTEN MESSAGE

Mga kaigsoonan ko kang kristo…
 

Panahon na pud sa kwarisma. Few, if not most, may not be able to join the traditional palm sunday celebration honoring the entry of jesus into jerusalem.
 

Kabalo kita tanan nga ang matag usa kanato nag himo ug kaugalingong lakang aron malikayan kining dili makita nga kaaway…ang covid 19.
 

Nasayod kita nga tungod sa maong problema dili sa gayod kita mag gawas-gawas ug basta-basta ug makaadto sa nagkalain-laing simbahan aron sa pag selebrar sa kwarisma, pag hatag panahon ug sa pag sakripisyo sama sa gihimo ni hesu kristo. Apan siya nasayod unsa nga sakripisyo ug kahadlok ang atong gina atubang karon. Ang ginoo nasayod sa atong gina himo nga sa adlaw nga tanan naga ampo ug nangamuyo kita sa iyang panabang.
 

Bisan pa man niini, ako naga hangyo nga ato gihapon pamalandungan ang espiritu sa lenten season sa atong tagsa-tagsa nga panimalay uban ang myembro sa atong pamilya.
 

Karon nga panahon, labaw nato nga gikinahanglan ang iyang bendisyon, tabang ug giya gikan sa atong labaw nga makagagahum sa pag atubang niining krisis.
 

Let’s pray also for all our frontliners who are facing dangers para ma proteksyonan ang kadaghanan.
 

Ako gi-awhag ang tanan sa pag duyog sa pag-ampo….
 

Amahan namong langitnon, naga pasalamat kami sa gasa sa kinabuhi. Dungga ang among mga panalangin ilabi na karong kwarisma diin anaa sa state of health emergency ang tibook kalibutan.
 

Gikinahanglan namo ang imong gugma ug blessings sa matag pamilya diin ang pag tinabangay mag patigbabaw aron masumpo ang pag kuyanap o spread sa maong virus.
 

Wala kami mahimo ginoo kung wala ka. Ikaw ang among sandigan sa tanang panahon.
 
Kining tanan among gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak nga si hesukristo. Amen.